Beste leden en belangstellenden,

Op 3 november 2022 is de toren van De Doopsgezinde kerk getakeld om een grote restauratie te ondergaan.

De restauratie is nu zover dat de toren teruggeplaatst kan worden.

Wanneer?

Komende donderdag 11 april a.s. tussen 9.00 uur en 10.00 uur wordt de toren weer op de kerk geplaatst.

U bent van harte welkom om hier getuige van te zijn.

De gebouwencommissie, Melle Minnema en Frans van Loenen