Torentje van de Doopsgezinde kerk Surhuisterveen

Torentje van de Doopsgezinde kerk Surhuisterveen - Update januari 2024

Update januari 2024

Hoe staat het met torentje van de Doopsgezinde kerk in Surhuisterveen?

Het is alweer een tijdje geleden dat we u via de Twine geïnformeerd hebben over de voortgang van de restauratie van het torentje. Via weekblad De Feanster hebt u de afgelopen tijd ook al e.e.a. kunnen lezen.

Eind november 2022 is het torentje van de kerk getakeld. Een kostenbegroting gaf aan dat de restauratie rond € 65.000,- zou gaan bedragen.

Voordat de restauratie kon beginnen, is de gebouwencommissie aan de slag gegaan om via fondsen, financiële ondersteuning te krijgen.

Inmiddels moest op verzoek van een provinciale subsidieregeling, door een onafhankelijke persoon of instelling, een nieuwe kostenbegroting gemaakt worden. Deze begroting kwam uit op, schrik niet, € 93.000,- Daarin zat dan ook wel het schilderwerk, bliksemafleider en bouwbegeleiding, maar toch …

Verschillende fondsen zijn aangeschreven. Een aantal heeft een financiële toezegging gedaan, er zijn giften binnengekomen en er zijn collectes gehouden. Niet zonder resultaat!

Hoewel we nog van enkele fondsen een financiële toezegging verwachten, kunnen we melden dat we nu al ruim € 60.000,- toegezegd gekregen hebben.

En we zijn hoopvol over het resterende deel.

Reden genoeg om het sein naar de aannemer te geven om de restauratie te starten. De restauratie zal deze winter door bouwbedrijf Dijkstra De Graaf in Engwierum uitgevoerd worden. De planning is om in het voorjaar van 2024 het torentje weer op de kerk terug te plaatsen.

En o ja, giften zijn natuurlijk nog steeds heel welkom.

De gebouwencommissie, Melle Minnema en Frans van Loenen